Жон Маккрей

 

ФЛАНДРИЯНЫН ТАЛААЛАРЫНДА 

 

Фландриянын талааларында гүлдөйт апийим,

Арасында кресттердин, катар акырын,

Биздин жаткан жерлерди жаңсап; асманда

Сайрайт дале торгойлор, сайрап жатыры,

Добуштары угулат аста, акырын.

 

Биз – маркумдар. Жакында жашап, кыярып,

Өчтүк, көрдүк шамалдын тунук кыялын.

Сүйдүк жана сүйүлдүк, эми жатабыз,

Талаасында жатабыз Фландриянын.

 

Эми силер киргиле салгылашка бу,

Душман менен күрөшүп, салгылашканы.

Бердик тууну, бекемдеп тутуп алгыла!

Алдасаңар эгерде бизди, башканы,

Уктай деле албайбыз жайнап апийим

Талаасында өссө да Фландриянын.

 

Translated to Kyrgyz language by Aida Egemberdieva

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter