top of page

Во Фландеровите полиња, од Потполковникот Џон Макеи

 

Во Фландеровите полиња афионот дува

Помеѓу крстовите, ред по ред,

Кои го означуваат нашето место: и на небото

Врапчињата сеуште храбро пеат

Редок шум меѓу оружјето доле.

 

Ние сме мртвите: пред неколку дена,

Ние бевме живи, чувствувавме, зајдисонце гледавме,

Љубевме и бевме љубени: и сега лежиме

Во Фландеровите полиња.

 

Превземете го нашиот спор со непријателот,

На Вас, од паднати раце го предаваме 

Фекелот: да биде Ваш, гордо високо,

Ако ја изгубите вербата со нас кои умираме,

Ние нема да спиеме, додека афионот расте

Во Фландеровите полиња.

 

Во препев на Драги Стојковски

bottom of page