top of page

Фландрия қолларында (вар.№3, перевела Любовь Арбачакова из Горной Шории)

 

 ​Пистиң черлерде крес аразында

Анда-минде қызыл мақтар ӧзӱп, 

Ай Фландрия қоллары чайылча. 

Ам шағлашқан черде шым полуп,

Тегри ӱстӱнде қуштар кӧглешча.

 

Кечен ле пис чажап-келип, 

Таң атқанын кӧрӱп, кӧӧленгебис.

Пӱӱн тезе ол черге парып,

Фландрия қолларында чатчабыс.

 

 Ам келер шеригбе слер тудужар.

Тутқан туғлабыс ӧре таштапчабыс, 

Аны маттап слер мӧзӱк кӧдӱрар.

По черде шағлашқан кижлерге

Слер шынық эбес ползар,

Фландрия теп мақтар аразында

Ада чашқа писке абыр полбас.

bottom of page