top of page

Flandrijas laukos

Flandrijas laukos magones zied
starp krustiem rindu aiz rindas,
Tie rāda, kur zemē guļam mēs,
Vien cīruļi drosmīgi debesīs dzied
un nedzird tie ieroču šķindas.

Mēs miruši esam, pirms dienām vēl dzīvi:
Ar rītausmu modušies, saulrietā brīvi
mīlējām, mīlēja mūs, bet tagad -
mēs guļam še laukos Flandrijā

No mūsu rokām gurstošām
vēl lāpu jums steidzam sniegt:
to turiet augstu un nelauziet
ticību, kas dvēselēm mirušām
ļauj dusēt mierīgi Flandrijas laukos.

bottom of page