top of page

I Flanders enger

I Flanders enger blomstrer valmuene
Mellom korsene, rekke etter rekke,
Det markerer vårt sted; og over oss på himmelen
Flyr lerkene mens de synger sin modige sang
Knapt hørt omgitt av geværene under.

Vi er de døde. I de siste dager
Vi levde, følte daggry, og så solnedgangen gløde,
Vi elsket og var elsket, og nå ligger vi
I Flanders enger.

Ta opp vår strid med fienden:
Til deg fra svekkede hender vi kaster
Fakkelen; som du nå må holde høyt.
Hvis du mister troen på oss som dør
Vil vi ikke sove, selv om valmuene gror
I Flanders enger.

bottom of page