top of page

На пољима Фландрије

На пољима Фландрије дувају макови
међ крстове, ред за редом,
коначишта нашега знакови;
И на небу смелих шева пој
Једва чујан сред пушака бој

Ми мртви смо. Живели до скора,
сутоне испраћали, будила нас зора,
Волели и вољени били, а сада смо уснили
На пољима Фландрије.

Преузмите борбе наше знамен
из палих руку, нек стег вам је стамен
а воља чврста и оно чему се надали,
и не изневерите нас који смо страдали
Јер ми заспати Нећемо, иако цвета мак
На пољима Фландрије.

Translated by Ivo Karaman

bottom of page