top of page

Na poljih Flandrije

Na poljih Flandrije mak cveti
Vrsto za vrsto križev krasi
Označuje naš kraj; še vedno hrabro
na nebu škrjanci pojo
komaj slišno, ker spodaj orožje grmi

Mi mrtvi smo. Živeli smo včeraj
Živeli, čutili zarjo, sonca sijaj
Ljubili in bili ljubleni, ležimo sedaj
Na poljih Flandrije

Nadaljujte našo borbo
Iz padlih rok predano
Baklo; dvignite visoko
Nadaljujte našo vero
Drugače počivali ne bomo
Čeprav na poljih Flandrije mak cveti

bottom of page