top of page

Trên những cánh đồng Flanders - John McCrae

Trên những cánh đồng Flanders, nhiều thêm người lính nằm xuống từ những trận chiến
Giữa những lối mòn nhỏ, hàng từng hàng
Nó đánh dấu nơi chúng ta ở, và cả trên bầu trời
Những con chim chiền chiện như tự do vẫn anh dũng ca hát, và bay nhảy
Xen lẫn với tiếng súng thi thoảng đâu đây bên dưới chúng

Chúng ta là những người đã chết. Những ngày ngắn ngủi đã qua
Chúng ta đã sống, đã cảm nhận bình minh, và nhìn mặt trời lặn
Đã từng yêu, được yêu và bây giờ chúng ta nằm xuống
Trên những cánh đồng Flanders

Hãy tiếp tục cuộc chiến với kẻ thù
Bạn, người mà những kẻ đã chết như chúng ta sẽ ném cho
Ngọn đuốc: là bạn để tiếp tục giơ nó lên cao
Nếu niềm tin vỡ nát trong chúng ta, những người đã chết
Chúng ta không thể ngủ, những người lính đã chết
Trên những cánh đồng Flanders

Bản dịch từ "In Flanders Fields"

bottom of page